Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TERMED
93-114 Łódź
ul. Przędzalniana 98

NIP 729-001-12-85
tel./fax (0-42) 645-37-61, 683-26-00
 termed.lodz@op.pl

 

 

alt
   
Kotły z otwartą komorą spalania

Junior 14/21i

14 kW, dwufunkcyjny

alt
 • Wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • System automatycznej regulacji S.A.R.
 • System autodiagnostyki
 • Szereg zabezpieczeń i dodatkowych funkcji np. : cykl antyzamarzaniowy, cykl antyblokujący pompę, postcyrkulacja
 • Zapłon elektroniczny z jonizacyjną komorą płomienia
 • Funkcja "kominiarza" ułatwiająca przeprowadzenie analizy spalin
 • Termostat granicznej temperatury, który nie dopuszcza do przegrzania urządzenia
   

Optima 24i

24 kW, dwufunkcyjny

alt
 • wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • wysoki komfort ciepłej wody użytkowej (zgodnie z normą PN-EN 13203-1:2006)
 • system antyzamarzaniowy
 • płynna regulacja mocy
 • najwyższy sopień ochrony przeciwporażeniowej IPX5D
   
Kotły z zamkniętą komorą spalania

Optima 24 e.s.i. TURBO

21 kW, jednofunkcyjny

alt
 • wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • wysoka sprawność kotła (według dyrektywy 92/42/CEE)
 • mikroprocesowy moduł elektroniczny
 • system antyzamarzaniowy
 • system postwentylacjinajwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej IPX5D
   
Kotły kondensacyjne

Conica Green 25 e.s.i.

25 kW, jednofunkcyjny

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • sonda zewnętrzna
 • wysoka sprawność ★★★★ (wg dyrektywy 92/42/CEE)
 • niska emisja NOX - klasa 5 wg UNI/EN677
 • mikroprocesorowy moduł elektroniczny
 • palnik o obniżonej emisji z podmieszaniem oraz kontrolą proporcji gaz-powietrze
 • system antyzamarzaniowy - jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej bezpiecznej wartości, wówczas włączy się pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do wartości 35°C
 • cykl antyblokujący pompę i zawór trójdrogowy
 • funkcja kominiarza ułatwiająca przeprowadzenie analizy spalin
 • system postcyrkulacji
 • system postwentylacji
 • płynna regulacja mocy
 • zapłon elektroniczny
 • wbudowany stabilizator gazu
 • sonda NTC kontroli temperatury w obiegu c.o. i c.w.u.
 • wymiennik c.w.u. z mosiądzu i ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed nadmiernym osadzaniem się kamienia
 • urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia (w przypadku zaniku płomienia na palniku odcina dopływ gazu)
 • termostat granicznej temperatury (nie dopuszcza do przegrzania urządzenia)
 • kocioł wyposażony jest w przyłączeniowy zawór gazowy i listwę montażową
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------