Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TERMED
93-114 Łódź
ul. Przędzalniana 98

NIP 729-001-12-85
tel./fax (0-42) 645-37-61, 683-26-00
 termed.lodz@op.pl

 

ALEX GIERSCH - palnik olejowy R20

W nowym urządzeniu grzewczym R20, firma Giersch konsekwentnie rozwija własną, sprawdzoną technologię budowy palników.
W tym nowym palniku zawarte jest to wszystko, co typy R1 i R30 czyni ekonomicznymi, pewnymi i nieobciążającymi środowiska naturalnego. Do tego wiele nowych pomysłów, które czynią ten palnik prostym i łatwym w obsłudze dla fachowca.
R20 jest palnikiem spalającym od 3,0 do 14 kg/h oleju i może pracować z kotłami o mocy od 32 do 150 KW. Palnik ten został wykonany z wysokowartościowych materiałów (np. ciśnieniowy odlew aluminium, tworzywa odporne na działanie wysokich temperatur), osiągając przy tym znakomite wyniki spalania: R20 firmy "Giersch" jest palnikiem bardzo ekonomicznym i nieobciążającym środowiska naturalnego.

   
ALEX GIERSCH - palnik gazowy RG1

Palniki RG1 firmy Giersch ogrzewają 1 i 2 rodzinne domy przy zastosowaniu gazu ziemnego, płynnego, i miejskiego.

Dzięki wyprodukowaniu palnika RG1, firma Giersch rozwinęła koncepcję palnika uniwersalnego. Uniwersalność palnika polega na możliwości jago zasilania wszystkimi rodzajami gazu: ziemnym, płynnym i miejskim. Palnik spełnia wszystkie wymagania i został dopuszczony do eksploatacji.
Uniwersalność przejawia się wielostronnymi możliwościami stosowania palnika. Moc zaprojektowanego palnika wynosi 12-61 kW Pozwala to na pokrycie potrzeb energetycznych 1 lub 2 rodzinnego domu.